Barnevern

Dersom barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Vi bistår deg med å ivareta dine rettigheter.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Vi bistår deg med din barnevernssak

Det er ikke uvanlig at det er personer rundt barnet ditt som sender bekymringsmelding. Dette kan være skole, barnehage, helsestasjon eller en overbeskyttende nabo. Vår erfaring er at man allerede på undersøkelsesstadiet bør søke advokatbistand.