Barnevernsrett

Dersom barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Vi bistår deg med å ivareta dine rettigheter.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Din støtte i barnevernssaker

Når familier står overfor utfordringer fra barnevernet, er det avgjørende å ha en dyktig og forståelsesfull barnevernsadvokat ved sin side. Vårt team av erfarne barnevernsadvokater tilbyr spesialisert rådgivning og representasjon innenfor alle områder av barnevernsrett.

Hva er barnevernsrett?

Barnevernsrett er et juridisk fagfelt som omhandler lovgivning og praksis knyttet til barnevernstjenestens arbeid. Det inkluderer saker som omsorgsovertakelse, tiltak i hjemmet, og andre beslutninger som påvirker barnets velferd.

 

Vår rolle som din barnevernsadvokat:

Som din barnevernsadvokat er vår primære oppgave å sikre barnets beste. Vi veileder deg gjennom barnevernsprosessen, representerer dine interesser og arbeider for en rettferdig løsning for alle involverte.

 

Tjenester vi tilbyr

  • Rådgivning: Forstå dine rettigheter og muligheter i barnevernssaker.
  • Representasjon: Bistand under møter med barnevernstjenesten og i rettssaker.
  • Advokatbistand: Juridisk hjelp til å formulere klager og anker.

Viktigheten av spesialiserte barnevernsadvokater

Barnevernsrett er et komplekst og følsomt felt som krever spesialisert kunnskap. Våre barnevernsadvokater har den nødvendige ekspertisen og erfaringen til å gi deg og din familie den beste støtten.

 

Vårt mål er å tilby kvalifisert og medfølende støtte gjennom komplekse barnevernssaker. Ta kontakt med oss i dag for en samtale om hvordan vi kan assistere deg og din familie.

Vi bistår deg med din barnevernssak

Det er ikke uvanlig at det er personer rundt barnet ditt som sender bekymringsmelding. Dette kan være skole, barnehage, helsestasjon eller en overbeskyttende nabo. Vår erfaring er at man allerede på undersøkelsesstadiet bør søke advokatbistand.

Vanlige spørsmål og svar