Barnevernssaker

Dersom barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Vi bistår deg med å ivareta dine rettigheter.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha
 • 01/07/2022
  Gjenforent med biologisk mor etter to år i fosterhjem

  Spedbarnet ble plassert utenfor hjemmet da det var halvannen uke gammelt, og hadde bodd i fosterhjemmet i cirka to år da mor tok kontakt med Advokatfirmaet Casus, med anmodning om bistand til å kreve tilbakeføring. 

  Les mer
 • 04/01/2022
  Samvær med fosterhjemsplassert barn ble doblet

  Etter de seneste avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Norges Høyesterett på barnevernsområdet ble Casus kontaktet av en klient som ønsket vurdering av om det var mulig å få økt samvær med sitt fosterhjemsplasserte barn.

  Les mer

Vi bistår deg med din barnevernssak

Det er ikke uvanlig at det er personer rundt barnet ditt som sender bekymringsmelding. Dette kan være skole, barnehage, helsestasjon eller en overbeskyttende nabo. Vår erfaring er at man allerede på undersøkelsesstadiet bør søke advokatbistand.