Prisoversikt

Timespris

Vår veiledende timespris ligger i området kr 1 600 til 2 600 eks. mva. Avhengig av sakens art og kompleksitet kan det avtales timespris både under og over veiledende timespris.

Fri rettshjelp

I enkelte tilfeller dekker staten advokatutgifter helt eller delvis. I noen saker er dette avhengig av inntekt og formue. I andre saker er dette uten betydning. Ta kontakt med oss for å undersøke om du har krav på fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en del av de fleste hus og innboforsikringer. Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat ved oppstått tvist. Vi kan undersøke om du har krav på rettshjelpsforsikring, samt besørge saken innmeldt til ditt forsikringsselskap.