Våre rettsområder

Vi stortrives med våre fagområder og holder oss løpende oppdatert på rettsutviklingen.

 

Vi kan bistå deg med følgende rettsområder:

Ikon, koffert

Arbeidsrett

Som arbeidstaker eller arbeidsgiver er det lurt å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har i arbeidsforholdet. Vi anbefaler å søke juridisk bistand allerede før tvisten oppstår.

Ikon, papirer

Arv, testament og fremtidsfullmakt

Når en person går bort, oppstår det spørsmål rundt fordeling av det vedkommende etterlater seg. Har du behov for advokat innen arverett og dødsbo, eller ønsker du å sette opp testament? La en advokat med erfaring innen arverett se på saken.

Ikon, hus med folk i

Barne- og familierett

Har du behov for hjelp i forbindelse med samlivsbrudd? I slike tvister er det naturlig at det oppstår spørsmål om økonomisk oppgjør og hvor barna skal bo fast (daglig omsorg), hvilken samværsordning som skal gjelde og om foreldreansvaret skal være felles. Vi bistår også i saker hvor barneverntjenesten er involvert, herunder i saker om omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring.

Ikon, papir og penn

Kjøpsrett

Kjøpsrett handler om rettigheter og forpliktelser du som selger eller kjøper har ved en inngått avtale.

Ikon, barnehand i voksen hand

Barnevern

Dersom barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Vi bistår deg med å ivareta dine rettigheter.

Ikon, hammer

Strafferett

Advokatfirmaet Casus bistår deg i din straffesak. Det kan være avgjørende å få bistand på et tidlig tidspunkt i saken. Vi har verdifull erfaring fra forskjellige saker gjennom mange år, og gir deg bistanden du har behov for samtidig som vi ivaretar dine interesser.

Ikon, hus med to personer og hjerte

Ektepakt og samboeravtaler

Man kan aldri forutse hva som vil skje fram i tid, derfor kan det være lurt å ta kontakt med Advokatfirmaet Casus. Sammen vil vi opprette en ektepakt og samboerkontrakt som dekker alle uforutsette forhold.

Ikon, papir og penn

Trygderett

Advokatfirmaet Casus har omfattende erfaring fra fagfeltet trygderett, og bistår deg i saker og tvister som omhandler Folketrygden og NAV. Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Det kan i mange tilfeller være nødvendig med bistand fra advokat for å oppnå de ytelsene du som bruker har krav på fra Folketrygden.

Ikon, hus og kontrakt

Fast eiendom

Ved kjøp og salg av fast eiendom kan det oppstå forskjellige problemstillinger. Noen eksempler på dette kan være reklamasjon, prisavslag eller erstatning grunnet feil og mangler. Har du behov for rettslig bistand vedrørende fast eiendom?

Gratis saksvurdering

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kan sjekke om du har krav på fri rettshjelp eller om saken kan dekkes under rettshjelpsforsikring.

Ta kontakt