Strafferett

Advokatfirmaet Casus bistår deg i din straffesak. Det kan være avgjørende å få bistand på et tidlig tidspunkt i saken. Vi har verdifull erfaring fra forskjellige saker gjennom mange år, og gir deg bistanden du har behov for.

Har du spørsmål?

Ta kontakt.

hCaptcha

Forsvarer og bistandsadvokat

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer. Advokatfirmaet Casus tar på seg jobben som både forsvarer og bistandsadvokat i de aller fleste straffesaker. Vi stiller som en rådgiver, og gir juridisk bistand gjennom hele prosessen, og sikrer at du og dine rettigheter blir ivaretatt. Som klient hos oss skal du vi sørge for at du får det beste forsvaret.

Har du vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett til bistand. Vår rolle som bistandsadvokat er å ivareta de etterlattes eller den fornærmedes interesser under en eventuell rettsak og etterforskning.