Strafferett

Advokatfirmaet Casus bistår deg i din straffesak. Det kan være avgjørende å få bistand på et tidlig tidspunkt i saken. Vi har verdifull erfaring fra forskjellige saker gjennom mange år, og gir deg bistanden du har behov for.

Har du spørsmål?

Ta kontakt.

hCaptcha

Forsvarer og bistandsadvokat

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer. Advokatfirmaet Casus tar på seg jobben som både forsvarer og bistandsadvokat i de aller fleste straffesaker. Vi stiller som en rådgiver, og gir juridisk bistand gjennom hele prosessen, og sikrer at du og dine rettigheter blir ivaretatt. Som klient hos oss skal du vi sørge for at du får det beste forsvaret.

Har du vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett til bistand. Vår rolle som bistandsadvokat er å ivareta de etterlattes eller den fornærmedes interesser under en eventuell rettsak og etterforskning.

Strafferettsadvokat i Oslo

Når livet tar uventede vendinger

Livet er uforutsigbart, og noen ganger kan vi finne oss selv i situasjoner som krever juridisk ekspertise innen strafferett. Enten du er anklaget for en forbrytelse eller står overfor strafferettslige utfordringer, er det avgjørende med en dyktig strafferettsadvokat ved din side. Vår erfaring og dedikasjon gjør oss til et naturlig valg for de som søker rettferdighet.

Omfattende ekspertise i strafferett

Som spesialister innen strafferett, har våre forsvarsadvokater dybdegående kunnskap om norsk straffelovgivning og praktisk erfaring fra et bredt spekter av saker. Vår kompetanse strekker seg fra mindre forseelser til alvorlige kriminalsaker, og vi er her for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

 

Vår tilnærming:

  • Personlig engasjement: Hver klient og sak er unik. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning og forsvar basert på dine spesifikke behov og omstendigheter.
  • Erfaring og ekspertise: Som advokater innen strafferett har vi en dybde av kunnskap og erfaring til din sak.
  • Klientfokusert strategi: Vi arbeider tett med deg gjennom hele prosessen, fra etterforskning til rettssalen, for å sikre best mulig utfall.

Tjenester vi tilbyr

  • Forsvarer i straffesaker: Bistand under etterforskning til domstolsbehandling.
  • Rådgivning: Juridisk rådgivning for å forstå dine rettigheter og muligheter i en straffesak.

Hvorfor velge oss som din forsvarsadvokat i Oslo?

Å velge den rette forsvarsadvokaten kan være avgjørende for utfallet av din sak. Vår erfaring setter oss i stand til å tilby forsvar av høy kvalitet. Vi er dedikerte til å forsvare dine interesser og kjemper for dine rettigheter med integritet og lidenskap.

Vanlige spørsmål og svar