Telefonselger fikk 40.000,- i erstatning for usaklig oppsigelse

Klienten ble sagt opp som følge av at arbeidsgiver mente han ikke hadde klart å nå sitt budsjettmål siste månedene.