Arbeidsrett

Som arbeidstaker eller arbeidsgiver er det lurt å ha oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har i arbeidsforholdet. Vi anbefaler å søke juridisk bistand på et tidlig stadium.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Hold deg informert om dine rettigheter og plikter

Advokatfirmaet Casus har lang erfaring og tilbyr bistand til ansatte og arbeidsgivere ved alle typer arbeidskonflikter og løser tvisten ved forhandlinger eller rettslige skritt.

Vi bistår deg med saker som gjelder urettmessig oppsigelse eller avskjed, nedbemanning, trakassering, brudd på arbeidskontrakt og lignende.