Telefonselger fikk 40.000,- i erstatning for usaklig oppsigelse

Klienten ble sagt opp som følge av at arbeidsgiver mente han ikke hadde klart å nå sitt budsjettmål siste månedene.

I tillegg til å bli oppsagt hadde arbeidsgiveren tilbakeholdt lønn og feriepenger. På vegne av klienten krevde Casus utbetalt lønn og feriepenger, samt erstatning for usaklig oppsigelse. Lønn og feriepenger ble utbetalt, men krav om erstatning ble avslått.


Casus varslet at klienten ville ta ut stevning dersom erstatning for usaklig oppsigelse uteble. Før stevning ble sendt ble det avholdt møte for å diskutere mulig løsning. Etter forhandlinger mellom partene kom det til enighet om at arbeidsgiver skulle betale klienten kr. 40.000,- i erstatning for usaklig oppsigelse.

0
Feed