Fremtidsfullmakt

Legg en plan for fremtiden. En fremtidsfullmakt går ut på å gi fullmakt til en eller flere personer om å representere deg, slik at dine interesser ivaretas fordi du selv ikke er i stand til dette.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Hvem kan være fullmektig?

Den du velger å bli representert av må være en fysisk person (ikke selskap), og kan for eksempel være et nært familiemedlem, en god venn eller noen andre du stoler på. Det kan også være hensiktsmessig å oppnevne en alternativ fullmektig dersom den fullmektige skulle trekke seg, bli syk eller av andre årsaker ikke kan opptre som fullmektig.