Hvordan skrive testament

Når du skal skrive testament er det viktig å påse at arvelovens strenge formkrav for å opprette testament blir overholdt. For at et testament skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt: