Arv og testament

Når en person går bort oppstår det spørsmål om fordeling av det vedkommende etterlater seg. Har du behov for rådgivning i et slikt tilfelle?

La en advokat med spisskompetanse se på saken.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Et ryddig og rettferdig resultat

Tvister som omhandler arverett kan være kompliserte – derfor fokuserer vi på framgangsmåter som minimerer konflikter mellom familiemedlemmer. Det vil være hensiktsmessig å involvere oss så tidlig som mulig i prosessen. På denne måten kan saken gjennomføres på en ryddig og rettferdig måte.

  • Gravstøtter
    03/01/2022
    Hvordan skrive testament

    Når du skal skrive testament er det viktig å påse at arvelovens strenge formkrav for å opprette testament blir overholdt. For at et testament skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt:

    Les mer