Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av det offentlige. Fra 1. januar 2023 er inntektsgrensen for enslige hevet til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er økt til 540 000 kroner. Formuesgrensen er hevet til 150 000 kroner. 

Finn ut om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt. 

hCaptcha

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en tjeneste som tilbys til de som trenger juridisk bistand, men som ikke har økonomiske forutsetninger for å bære kostnadene dette medfører. Det er en fundamental rettighet i det norske rettssystemet som sikrer at alle får tilgang til nødvendig juridisk hjelp. Dette kan inkludere alt fra rådgivning til bistand i rettssaker.

Hvem kan få fri rettshjelp?

Ikke alle har rett til fri rettshjelp, da det er visse kriterier som må oppfylles. Det kan dreie seg om inntekt, formue og type sak. Vår erfaring viser at mange som trenger hjelp ikke er klar over at de kvalifiserer for fri rettshjelp, eller hvordan de skal gå frem for å søke om dette.

 

Slik søker du:

Prosessen for å søke om fri rettshjelp kan virke overveldende, men vi er her for å gjøre det enklere. Du starter med å samle nødvendig dokumentasjon som beviser din økonomiske situasjon. Deretter tar du kontakt med en advokat som tilbyr fri rettshjelp, som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. Du finner våre kontaktopplysninger her.

 

Hva dekker fri rettshjelp?

Fri rettshjelp dekker et bredt spekter av juridiske tjenester, fra gratis advokathjelp i initialfasen til full representasjon i retten. Egenandel med fri rettshjelp kan påløpe avhengig av din økonomiske situasjon, men målet er å gjøre juridisk bistand tilgjengelig for alle.

 

Vårt mål er å tilby juridisk støtte til de som trenger det mest. Kontakt oss for en gratis konsultasjon, og la oss hjelpe deg med å navigere i rettssystemet med vår ekspertise innen fri rettshjelpssaker.

Vanlige spørsmål og svar