Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av det offentlige. Fra 1. januar 2023 er inntektsgrensen for enslige hevet til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er økt til 540 000 kroner. Formuesgrensen er hevet til 150 000 kroner. 

Finn ut om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt. 

hCaptcha