Trygderett

Advokatfirmaet Casus har omfattende erfaring fra fagfeltet trygderett, og bistår deg i saker og tvister som omhandler Folketrygden og NAV. Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Det kan i mange tilfeller være nødvendig med bistand fra advokat for å oppnå de ytelsene du som bruker har krav på fra Folketrygden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt.

hCaptcha

Vi kjenner dine rettigheter

Det er vanskelig å danne seg en oversikt over hvilke rettigheter man har i saker som omhandler Folketrygden. Hvilke regler er det egentlig som gjelder, og blir du riktig kompensert? Som klient hos Casus får bistand fra en advokat med høy fagkompetanse som veileder deg gjennom din sak – fra innsendelse av søknader til eventuelle anker.