Kjøpsrett

Kjøpsrett handler om de rettigheter og forpliktelser du som selger eller kjøper har ved en inngått avtale. Tvister som omhandler kjøpsrett kan ofte dreie seg om store verdier, det kan være at du opplever feil eller mangler ved kjøp av varer som bruktbil, båt eller motorsykkel.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Dine rettigheter som forbruker

Konflikter som omhandler kjøpsrett og eierskifte kan være kompliserte, og det er mange spørsmål du må spørre deg. Det kan være spørsmål om grunnlag for heving av kjøp, prisavslag og erstatning. Som forbruker har du mange rettigheter ved kjøp av varer og tjenester.

Har du oppdaget feil eller mangler ved kjøp av tjenester fra håndverkere, bilverksted eller andre tjenesteytere, har du flere rettigheter etter håndverkertjenesteloven.