Familierett og barnefordeling

Advokatfirmaet Casus bistår i alle saker innenfor barne- og familierettens område, herunder saker om fast bosted, samvær, foreldreansvar og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

hCaptcha

Hva er familierett?

Familierett er et rettsområde som omfatter lovgivning og juridiske prosedyrer knyttet til familieforhold, inkludert ekteskap, skilsmisse, barnefordeling, og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd. Dette feltet berører noen av de mest personlige og følsomme aspektene ved våre liv. Derfor er det essensielt å ha en dyktig familierettsadvokat som kan veilede deg gjennom komplekse juridiske landskap med kompetanse og omsorg.

Din partner i familieretten

Vår juridiske praksis tilbyr spesialisert rådgivning og støtte innen familieretten. Enten det gjelder utfordringer med skilsmisse, fordeling av familiens eiendeler, eller fastsettelse av samværsrett, står våre advokater klare til å bistå. Vi forstår viktigheten av å håndtere disse sakene med både faglig dyktighet og empati.

 

Tjenester:

  • Økonomisk oppgjør: Juridisk bistand gjennom hele prosessen, fra samlivsbrudd til endelig oppgjør.
  • Barnefordeling: Rådgivning og representasjon i retten for å sikre en rettferdig løsning som ivaretar barnets beste.

Hvorfor velge en advokat spesialisert på familierett?

En advokat spesialisert på familierett tilbyr ikke bare juridisk ekspertise, men også forståelse og støtte gjennom prosesser som ofte er emosjonelt belastende.

 

Familierettslige saker er blant de mest personlige og følsomme juridiske utfordringene noen kan møte. Å velge en erfaren advokat i familierett er avgjørende for å navigere i disse utfordringene med tillit. Vår praksis er dedikert til å gi våre klienter den støtten og veiledningen de trenger for å oppnå de beste mulige resultatene i deres familierettslige saker.

Ikon, barnehand i voksen hand

Barnefordeling

I saker som omhandler barne- og familierett oppstår det det spørsmål om hvor barna skal bo fast bosted (daglig omsorg), hvilket samværsomfang som skal gjelde og om foreldreansvaret skal være felles. Hva er den beste løsningen for barna, og hvordan minimerer man konflikter? Advokatfirmaet Casus har spisskompetanse innenfor barnefordelingssaker og vil alltid forsøke å finne de beste løsningene for barna.

Ikon, hender med hver sin hjertebit

Samlivsbrudd

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det viktig med profesjonell bistand. Det oppstår ofte spørsmål rundt mekling, barnefordeling, barnebidrag, fordeling av verdier, bruksrett til bolig og skifte. Dette kan være kompliserte saker som er krevende for alle involverte. Kontakt oss for en uforpliktende og gratis saksvurdering.

Når familier endres, står barna i sentrum

Barnefordeling er en av de mest følsomme aspektene ved et samlivsbrudd. Det handler om mer enn bare hvor barna skal bo; det handler om å sikre deres velvære og fremtid. I denne prosessen er det avgjørende å ha en advokat med spesialisering i barnefordeling som kan veilede deg gjennom juridiske utfordringer og sikre en løsning som er i barnets beste interesse.

Mekling – det første steget mot enighet

Før en barnefordelingssak kan behandles i retten, er mekling et obligatorisk skritt, dersom partene har felles barn under 16 år. Meklingsattesten er nødvendig for å vise til at det har vært forsøk på å komme til enighet. Mekling ved samlivsbrudd fokuserer på å finne løsninger som tjener barnas behov.

Formålet med mekling

Hovedmålet med mekling er å tilby en nøytral arena der foreldre kan diskutere og forhandle om viktige beslutninger angående deres barns fremtid, uten å måtte gå gjennom en mulig langvarig og konfliktfylt rettsprosess. Meklerens rolle er å fasilitere samtalen og hjelpe partene med å finne frem til løsninger som begge kan leve med.

 

Meklingsprosessen tar sikte på å:

  • Fremme kommunikasjon mellom foreldrene
  • Identifisere og adressere barnas behov og interesser
  • Utforske ulike alternativer for barnefordeling og samværsordninger
  • Oppnå enighet om foreldreansvar, bosted, og økonomiske forpliktelser

Meklingsattesten

Etter gjennomført mekling utstedes en meklingsattest, som er nødvendig for å kunne reise sak for domstolen angående spørsmål om barna. Attesten viser at partene har gjort et forsøk på å løse saken utenfor rettssystemet.

Mekling ved samlivsbrudd med små barn

Samlivsbrudd involverer ofte ekstra kompleksitet og sensitivitet når det gjelder små barn. Foreldre blir oppfordret til å sette barnas velvære foran egne behov og konflikter. Mekling gir en mulighet til å diskutere samlivsbruddets innvirkning på barn under 3 år og arbeide mot løsninger som støtter barnets utvikling og tilknytning til begge foreldrene.

Vellykket mekling

For at meklingen skal være vellykket, kreves det åpenhet og en vilje til kompromiss fra begge foreldrenes side. Det er viktig å nærme seg meklingen med et åpent sinn og en forståelse av at felles beslutninger kan føre til bedre langtidsutfall for alle involverte, spesielt barna. Å sette barnas behov først er essensielt i å oppnå en varig og positiv avtale.

 

Ikon, hus med folk i

Barnets stemme

Det er viktig å lytte til barnets stemme og ta hensyn til deres meninger og følelser, selvfølgelig tilpasset barnets alder og modenhet. Barneloven legger vekt på barnets rett til å bli hørt i saker som berører dem, spesielt fra de fyller 12 år.

Ikon, koffert

Juridisk veiledning

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det viktig med profesjonell bistand. Det oppstår ofte spørsmål rundt mekling, barnefordeling, barnebidrag, fordeling av verdier, bruksrett til bolig og skifte. Dette kan være kompliserte saker som er krevende for alle involverte. Kontakt oss for en uforpliktende og gratis saksvurdering.

Vanlige spørsmål og svar