Nye inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

Fra 1. januar 2023 er inntektsgrensen for enslige hevet til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er økt til 540 000. Formuesgrensen er hevet til 150 000 kroner

Les mer om de nye inntekts- og formuesgrensene her.

0
Feed