Gangen i en reklamasjonssak

Brukt bolig - Steg for steg

Steg 1 – nøytral reklamasjon

Det første du må gjøre er å reklamere til selger. Å reklamere betyr å varsle selgeren om at det er oppdaget feil i boligen, og at du kommer til å gjøre misligholdskrav gjeldende (nøytral reklamasjon). Har selgeren eierskifteforsikring anbefales at du også reklamerer til eierskifteforsikringsselskapet.

I mange tilfeller reklamerer kjøper til megler. Merk at meglers oppgave er å være mellommann i forbindelse med boligsalget. Megler har ikke ansvar for boligens tilstand. Reklamasjonen må således rettes til selger, ikke megler.

Dersom du mener at også megler eller takstmann har gjort feil, må du også reklamere til disse.

Steg 2 – engasjer takstmann

Neste steg er å engasjere en sertifisert takstmann til å gjøre nødvendige undersøkelser for å avklare manglenes skadeårsak, skadeomfang og utbedringskostnader. Takstmannen bør i tillegg ta en fullstendig gjennomgang av boligen for øvrig for å avdekke andre skjulte feil og mangler. Norges Takseringsforbund (Norsk Takst) er en bransjeorganisasjon for landets takstforetak. Takstutdanning og sertifisering er en av takseringsforbundets sine viktigste oppgaver. På https://www.norsktakst.no kan du enkelt finne takstmann i nærheten av deg ved å søke på sted eller postnummer. Ønsker du å høre hvilken takstmann vi anbefaler i din sak kan du sende oss en melding via kontaktskjema.


Steg 3 – spesifisert reklamasjon

En spesifisert reklamasjon vil si at det fremsettes et misligholdskrav som er spesifisert. Et krav er spesifisert når du f.eks. har en takstrapport som kan dokumentere skadeårsak, omfang og utbedringskostnader. I noen saker kan det i tillegg til å se på utbedringskostnader være aktuelt å se på eiendommens verdiforringelse som følge av mangelen.

Det anbefales at du tar kontakt med en advokat som kan fremsette kravet på vegne av deg (spesifisert reklamasjon).  


Steg 4 – kravet blir akseptert eller avslått  

Selger/eierskifteforsikringsselskapet kan akseptere ditt krav fullt ut eller avslå helt eller delvis.

1) Er kravet akseptert fullt ut, er saken avsluttet. Du fyller ut skjema med opplysninger om kontonummer og får oppgjør på konto kort tid etterpå.  


2) Er delvis avslått, dvs. at kravet er delvis akseptert, må du sammen med din advokat vurdere selgers/eierskifteforsikringsselskapets faktiske og juridiske anførsler, evt. innhente ny dokumentasjon og deretter tilskrive motparten på nytt. Dersom motparten fastholder sitt opprinnelige tilbud, gjelder det samme som i punkt 3.  

3) Er kravet avslått, må du sammen med din advokat vurdere om det er aktuelt å bringe saken inn i rettslige former.

 


Denne artikkelen er skrevet av advokat Zartash Bashir. Ta gjerne direkte kontakt på e-post bashir@casus.no eller på telefon 918 07 911 for en uforpliktende samtale.

0
Feed