Casus hjalp klient med å kaste ut leietaker pga manglende betaling

Casus ble kontaktet av en klient som ønsket å kvitte seg med en leietaker som hadde misligholdt sin betalingsforpliktelse, samt brutt sameiets vedtekter og husordensregler.

Tapte leieinntekter

Tapte leieinntekter hadde medført et økonomisk tap som klienten ønsket å stoppe. Siden leietakeren til tross for flere muligheter til å gjøre opp for seg, ikke hadde betalt, var det ingen annen utvei enn å kvitte seg med leietakeren.


I denne saken var det i leiekontrakten avtalt at leietakeren aksepterte tvangsfravikelse ved manglende betaling av husleie (avtalebasert tvangsgrunnlag). På vegne av klienten sendte Casus varsel om at begjæring om tvangsfravikelse ville bli sendt til namsmannen dersom manglende husleie ikke ble innbetalt innen 14 dager.

 

Siden husleien ikke ble innbetalt ble tvangsfravikelse i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 andre ledd bokstav a begjært. Utleieboligen var fristilt cirka 6 uker etter at begjæringen ble sendt.

0
Feed