400.000,- i prisavslag for bolig solgt «som den er»

Kort tid etter overtakelsen oppdaget klient at boligens baderomsgulv manglet fall mot sluk, samt at arbeid på det elektriske anlegget var utført av ufaglært personell og manglet samsvarserklæring. 

Salgsoppgaven inneholdt ingen opplysninger om dette, og kjøper reklamerte derfor til selgers eierskifteforsikringsselskap. Eierskifteforsikringsselskapet avslo kravet under henvisning til at selger ikke hadde tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger. Klienten tok deretter kontakt med Advokatfirmaet Casus.


Casus undersøkte om klienten hadde forsikring som kunne dekke advokatutgifter, og besørget saken innmeldt til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet bekreftet deretter at klientens advokatutgifter og utlegg til sakkyndig ville bli dekket.


Casus anbefalte deretter å engasjere en takstmann for å utrede manglenes skadeårsak, skadeomfang og utbedringskostnader. Takstmannen ble videre bedt om å utrede hvorvidt lokal utbedring var mulig. Etter at rapporten forelå ble det sendt spesifisert reklamasjon med krav om prisavslag. På vegne av klient ble det gjort gjeldende at selger hadde gitt uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen som han kjente til, samt at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det klienten kunne forvente ut ifra kjøpesummen og forholdene ellers.

 

Eierskifteforsikringsselskapet tilbød etter dette kr. 350.000,- som fullt og endelig oppgjør. Casus fikk økt tilbudet til kr. 400 000,-. Klient var fornøyd og aksepterte tilbudet.  

0
Feed