Zartash Bashir

Advokat Zartash Bashir har master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Bashir arbeider særlig med familie-, arve- og skifterett, barn- og barnevernsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og eiendomsrett. Bashir påtar seg også saker innenfor erstatningsrett, trygderett, utlendingsrett, fri rettshjelp og strafferett.

Kontakt oss

Erfaring og utdannelse:

2020: Advokat, Advokatfirmaet Casus AS

2019 – 2020: Advokat, Advokatfirmaet Sylte

2017 – 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sylte

2015 – 2015: Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo

2014 – 2016: Praksisopphold diverse advokatfirmaer

2012 – 2016: Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo

Tittel på masteroppgave: «Når får straffeskjerpingsregelen i straffeloven § 79 bokstav c anvendelse på «ad hoc»-samarbeid og innleid personell?»

2010 – 2011: Siviltjeneste, Norges Røde Kors