Samvær med fosterhjemsplassert barn ble doblet

Etter de seneste avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Norges Høyesterett på barnevernsområdet ble Casus kontaktet av en klient som ønsket vurdering av om det var mulig å få økt samvær med sitt fosterhjemsplasserte barn.