Undersøkelsessak – har noen sendt bekymringsmelding?

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, jfr. § 4-3 første ledd.

Det er ikke uvanlig at det er personer rundt barnet ditt som sender bekymringsmelding. Dette kan være skole, barnehage, helsestasjon eller en overbeskyttende nabo.

I en undersøkelsessak er barneverntjenestens hovedoppgave å vurdere riktigheten av den innkomne bekymringsmeldingen. Denne prosessen kan sammenlignes med politietterforskning der barneverntjenesten undersøker forholdene i ditt hjem og innhenter komparentopplysninger.

Vår erfaring er at man allerede på undersøkelsesstadiet bør søke advokatbistand.

Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen