Når kan jeg kreve tilbakeføring?

Etter barnevernloven § 4-21 første ledd skal fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når det er ".. overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg." Vedtaket kan imidlertid likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik "... tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet."

Sak om tilbakeføring kan ikke kreves behandlet dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv måneder.

Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen