Fagartikler

Reklamasjon og foreldelse i eiendomssaker

Å reklamere betyr å gi selgeren melding om at det er oppdaget feil i boligen, og at du kommer til å gjøre misligholdskrav gjeldende.

Les mer

Samvær under tilsyn

Domstolen kan etter barneloven §§ 43 og 43 a pålegge samvær med tilsyn. Tilsyn innebærer at det er en annen person til stede under samvær mellom deg og ditt barn.

Les mer

Gangen i en reklamasjonssak

Brukt bolig - Steg for steg

Les mer

Når foreligger det mangel ved boligkjøp?

Hva som anses som mangel fremgår av kapittel 3 i avhendingsloven.

Les mer

Hvordan skrive testament

For at et testament skal være gyldig må visse vilkår være oppfylt.

Les mer

Feil og mangler ved bolig - en komplett guide

Boligkjøper taper retten til å gjøre misligholdskrav gjeldende, dersom reklamasjonen ikke er rettidig. I denne artikkelen gjennomgår vi gangen i en reklamasjonssak, hvilke frister som gjelder, fallgruver man bør unngå og boligkjøpers rettigheter.

Les mer

Samlivsbrudd – hver deres vei, men hva skjer med barna?

Ved samlivsbrudd så er kanskje det vanskeligste valget hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Dette er særlig vanskelig der barna er små og ikke kan uttrykke egen mening.

Les mer

Når kan jeg kreve tilbakeføring?

Etter barnevernloven § 4-21 første ledd skal fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når det er ".. overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg.

Les mer

Samvær

I henhold til barnevernloven § 4-19 har barn og foreldre rett til samvær med hverandre. Samværet skal fastsettes ut ifra hva som er til barnets beste, jfr. barnevernloven § 4-.

Les mer

Vilkårene for omsorgsovertakelse

Utgangspunktet i barnevernloven er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Barnevernloven § 4-12 første ledd er unntak fra det biologiske prinsipp, og gir kommunen rettslig hjemmel til å kreve omsorgsovertakelse.

Les mer

Undersøkelsessak – har noen sendt bekymringsmelding?

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding har de plikt til å undersøke forholdet dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, jfr. § 4-3 første ledd

Les mer

Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen